Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Sz 1485/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych

II SA/Rz 453/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-05-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie z jego skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Po 1015/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia na przewlekłe prowadzenie postępowania;

II SA/Sz 44/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-04-22

Skarga K. D. na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Rz 151/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-03-07

Skarga : E. D. na niewydanie zarządzenia zastępczego przez Wojewodę [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

VII SA/Wa 2325/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia zażalenia

II OZ 474/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. Nr ... w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Sz 86/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

IV SA/Wa 3738/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

VII SA/Wa 1007/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego
1   Następne >   +2   4