Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

I SA/Wa 938/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Gd 698/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-10-18

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Rz 37/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-02-06

Sprawa ze skargi K. K. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 102/12 - Postanowienie NSA z 2013-05-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Małopolskiego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Lu 313/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-01-09

Sprawa ze skargi H. C. na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Dębowa Kłoda w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku

III SA/Lu 677/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-11-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...]lipca 2013 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego

II OW 179/12 - Postanowienie NSA z 2013-03-01

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

VII SAB/Wa 172/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-07

Sprawa ze skargi M. L. w przedmiocie bezczynności Wojewody [...]

III SA/Lu 678/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-11-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego

II OSK 2921/12 - Postanowienie NSA z 2013-02-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Pomorskiego w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   4