Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II SAB/Po 44/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-08-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie na nieważności uchwały

II SA/Rz 523/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Rz 645/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wypłaty odszkodowania

II SA/Rz 80/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-11-13

Sprawa ze skargi I. P. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie egzekucji administracyjnej

II SA/Rz 1033/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zgody na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 2252/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Rz 949/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego

II SA/Gd 236/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gl 551/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-02-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie o wymeldowanie

II SA/Op 781/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-02-06

Skarga L. S. na postanowienie Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
1   Następne >   3