Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

VI SA/Wa 84/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie kary pieniężnej za niedopełnienie stosowania środka bezpieczeństwa finansowego

II GSK 1494/17 - Wyrok NSA z 2019-05-09

Skarga kasacyjna na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy o usługach płatniczych

II GSK 518/20 - Wyrok NSA z 2020-08-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi M. G. na czynność Burmistrza C. , nr [...] w przedmiocie zwrotu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych