Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 933/20 - Wyrok NSA z 2020-07-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy uznania za obywatela polskiego

II OSK 464/20 - Wyrok NSA z 2020-06-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 1637/20 - Wyrok NSA z 2020-10-21

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wyłączenia z akt sprawy pisma oznaczonego klauzulą 'tajne'

II OSK 2512/19 - Wyrok NSA z 2020-05-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

II OSK 1905/20 - Wyrok NSA z 2020-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 2414/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie wymeldowania z pobytu stałego

II OSK 3999/19 - Wyrok NSA z 2020-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia danych z rejestru PESEL