Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 3809/18 - Wyrok NSA z 2021-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy przywrócenia obywatelstwa polskiego

II OSK 566/21 - Wyrok NSA z 2021-12-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania polskiego paszportu