Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

IV SA/Wa 2563/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-04

Skarga A. D. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

II OZ 800/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego

IV SA/Wa 555/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

IV SA/Wa 590/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 829/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia danych adresowych

IV SAB/Wa 170/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

II OZ 536/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 23/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-08

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wymeldowaniu

IV SA/Wa 35/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu wniosku o udostępnienie danych osobowych

IV SAB/Wa 198/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   12