Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wa 170/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SA/Wa 695/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie unieważnienia paszportu uchyla zaskarżone postanowienie oraz utrzymane nim w mocy postanowienie Wojewody [...] nr [...].

IV SA/Wa 397/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

IV SA/Wa 1348/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 1731/08 - Postanowienie NSA z 2010-02-03

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia posiadania obywatelstwa polski...

IV SA/Wa 1572/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania paszportu

II OSK 63/09 - Wyrok NSA z 2010-01-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia