Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Go 55/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych I. stwierdza nieważność § 2 ust. 1 lit. c zaskarżonej uchwały; II. określa, że zaskarżona uchwała w zakresie wskazanym w punkcie I wyroku nie podl...

II GSK 399/05 - Wyrok NSA z 2006-03-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie ustalenie dni i godzin otwarcia oraz zamykania placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych

III SA/Lu 151/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-06-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy z dnia [...] nr [...]

II GSK 68/06 - Wyrok NSA z 2006-07-11

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie zakazu handlu na obszarze przyległym do Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków

II GSK 162/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy B. w przedmiocie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych uchyla zaskarżone postanowienie

II SA/Sz 867/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-08-31

Sprawa ze skargi H. K. na czynności Prezydenta Miasta w przedmiocie wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego

II SA/Go 486/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-08-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie ustalenia dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy

II SA/Go 1108/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania na terenie gminy I. stwierdza nieważność § 3 i § 5 zaskarżonej uchwały, II. określa, że zaskarżona uchwała w zakresie wskazanym w punkcie I wyroku nie podlega wykonaniu.

II SA/Go 282/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-05-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie ustalenia na terenie gminy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych I. stwierdza nieważność § 2 ust. 1, 2 oraz 3, § 3 ust. 1, 2 oraz 3 zaskarżonej uchwały; II. st...

IV SA/Po 1057/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kleszczewo w przedmiocie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
1   Następne >   +2   +5   +10   12