Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Wa 177/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej