Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wr 497/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-11-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta J. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

IV SA/Wa 910/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta W. w przedmiocie wymeldowania

II SA/Gl 784/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta B. w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata z urzędu

IV SA/Wa 2408/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w formie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Prezydenta W. w przedmiocie zameldowania