Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 666/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-12-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi M. T. na tytuł wykonawczy wystawiony przez Prezydenta Miasta z dnia [...] r. Nr [...]

II SA/Sz 112/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-02-14

Wniosek w przedmiocie wypłaty mieszkaniowo

III SO/Gd 6/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-01-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z wniosku F. O. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi Miasta [...] grzywny z tytułu niewykonania obowiązku przekazania skargi sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

IV SA/Gl 655/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-11-19

Sprawa ze skargi Z. G. na Prezydenta Miasta C. w przedmiocie niezgodnego z przepisami prawa doręczenia pisma w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów i ustanowienie adwokata

II SAB/Ke 34/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-07-15

Wniosek R. W. o ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta

II SAB/Ol 54/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-12-29

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji dotyczącej dofinansowania lampy Bioptron Pro

II SO/Ol 9/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-07-15

Wniosek A.S. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie z wniosku A.S. o wymierzenie Prezydentowi Miasta grzywny za nieprzekazanie akt administracyjnych i skargi na bezczynność w rozpoznaniu wniosku z 10 stycznia 2008 r.

II SO/Ke 13/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-08-08

Wniosek Klubu w K. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie z wniosku Klubu w K. o ukaranie organu grzywną w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a

IV SAB/Po 11/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-26

Wniosek w przedmiocie zasądzenia kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych
1   Następne >   2