Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 222/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-04-29

Sprawa ze skargi M.S. na Gminę w przedmiocie wstąpienia w stosunek najmu

III SAB/Kr 35/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-01-30

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 120/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-29

Wniosek w przedmiocie nie wyrażenia zgody na wykup lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1207/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu mieszkalnego

IV SAB/Wr 14/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-05-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta J. G. w przedmiocie opieszałości urzędników gminy związanej z przyznaniem lokalu socjalnego

III SAB/Lu 10/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-07-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SO/Bd 20/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-12-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika w sprawie ze skargi na działanie Prezydenta Miasta W. w przedmiocie wymeldowania i prawa do lokalu postanowił ustanowić adwokata