Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OPP 36/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 189/08 w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji Starosty N. nr [...]

I OPP 55/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-19

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 124/08 w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty N. w przedmiocie załatwienia sprawy w wykonaniu decyzji Wojewody M. , nr [...]

I OPP 45/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SO/Wa 141/06 w sprawie z wniosku Z. L. o wymierzenie Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej grzywny za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w sprawie ze skargi Z. L. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1417/05

I OPP 42/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-01

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 141/08 w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty N. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych

I OPP 70/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SAB/Wa 155/08 w sprawie ze skargi na bezczynność Starosty N. w przedmiocie wniosku w sprawie uznania za osobę bezrobotną

I OPP 69/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-14

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 388/07 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

I OPP 67/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-22

Skarga Z. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie utraty prawa do zasiłku sygn. akt II SA 2406/02

I OPP 60/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-19

Skarga J. F. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 1120/10 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej

I OPP 65/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-22

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Mazowieckiego , sygn. akt II SAB/Wa 153/08
1   Następne >   3