Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II GZ 210/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Sz. w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Powiatowego Policji w Ś. nr [...] w przedmiocie wydania negatywnej opinii w przedmiocie wydania licencji pracownika ochrony fizycznej

VI SA/Wa 2937/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie cofnięcia świadectwa zawodowego

III SA/Łd 282/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-09-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. w przedmiocie opinii w sprawie wniosku o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej

VIII SAB/Wa 6/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w R. w przedmiocie wydania licencji detektywa

VI SA/Wa 2405/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zakazu prowadzenia ośrodka szkolenia i wykreślenia z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia

II GSK 2405/11 - Wyrok NSA z 2013-06-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B. P. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

II SA/Bd 854/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-07-28

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynami gry

II GSK 5272/16 - Wyrok NSA z 2019-02-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz wykreślenie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

II GSK 1319/18 - Wyrok NSA z 2018-11-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz wykreślenia z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

VI SA/Wa 2089/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia