Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Po 616/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę

I OZ 642/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr (...) w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 500/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-11

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I SA/Wa 329/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-24

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SA/Rz 729/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zgody na niezwłoczne zajęcie nieruchomości na skutek wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania tej decyzji

I SA/Wa 1249/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-16

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OSK 2436/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-10

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 1621/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-14

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

IV SA/Po 177/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-03-20

Wniosek w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

II SA/Po 32/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-02-02

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę
1   Następne >   3