Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 2944/13 - Postanowienie NSA z 2015-12-10

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 2180/11 - Postanowienie NSA z 2015-12-17

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania

I OSK 911/14 - Postanowienie NSA z 2015-12-03

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nieważności decyzji dotyczącej zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości postanowił zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Admini...

I OSK 2917/14 - Postanowienie NSA z 2015-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa