Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 645/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 103/16 - Postanowienie NSA z 2017-05-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 737/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia [...] sierpn...

I OZ 1255/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OZ 1720/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 476/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OZ 644/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

I OSK 1544/15 - Postanowienie NSA z 2017-02-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1441/15 - Postanowienie NSA z 2017-02-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1483/15 - Postanowienie NSA z 2017-02-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   2