Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Op 35/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego przez funkcjonariusza Policji równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Op 27/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-12-09

Wniosek w przedmiocie odmowy wpisania na listę ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SAB/Op 72/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Grodkowa w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie przyznania prawa do lokalu mieszkalnego z zasobu gminnego na skutek wniosku skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych

II SA/Op 275/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-09-22

Sprawa ze skargi P. B. na działanie Zarządu Powiatu Oleskiego w przedmiocie zakwalifikowania lokalu mieszkalnego do zawarcia umowy najmu

II SA/Op 197/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie dodatku mieszkaniowego na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 305/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-07-14

Sprawa ze skargi M. B. na czynność Burmistrza Miasta Brzegu w przedmiocie odmowy zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Op 27/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-06-12

Sprawa ze skargi M. B. na czynność Burmistrza Miasta Brzegu w przedmiocie odmowy wpisania na listę ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SO/Op 33/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-04-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia NSA w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 431/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-03-06

Sprawa ze skargi M. M. i M. M. na pismo Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie odmowy zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Op 305/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-09-22

Sprawa ze skargi M. B. na czynność Burmistrza Miasta Brzegu w przedmiocie odmowy zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy
1   Następne >   2