Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Op 285/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 169/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego POSTANAWIA odrzucić skargę.

II SA/Op 268/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 241/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 46/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w O. w przedmiocie zwrotu różnicy w opłatach czynszowych

II SA/Op 186/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w O. w przedmiocie świadczenie związane z lokalem mieszkalnym.

II SA/Op 209/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 222/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-11-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Miasta [...] w przedmiocie czynszu najmu za lokale użytkowe

II SAB/Wr 117/03 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-02-23

Sprawa ze skargi E. K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 168/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   2