Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 14/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-21

Skarga P. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SO/Kr 7/09 w sprawie z wniosku P. B. o wymierzenie Prezesowi Sądu Rejonowego dla K. - [...] grzywny za nieprzekazanie skargi w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oraz zażalenia P. B. na zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od powyższej skargi na przewlekłość postępowania

I OPP 65/09 - Postanowienie NSA z 2010-02-12

Skarga P. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SO/Kr 8/09 w sprawie z wniosku P. B. o wymierzenie Prezesowi Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie grzywny za nieprzekazanie skargi

I OPP 4/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-12

Skarga P. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SAB/Kr 77/09 w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego Kraków - Podgórze w Krakowie w sprawie nierozpatrzenia wniosków o udzielenie informacji publicznej

I OPP 59/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-29

Skarga W. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Bd 44/09

I OPP 3/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-09

Skarga P. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SAB/Kr 29/09 w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 685/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu , sygn. akt II SO/Po 2/10 odrzucające wnioski o wymierzenie grzywny w związku z niezastosowaniem się do obowiązku przekazania skargi oraz akt sprawy i odpowiedzi na skargę