Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OW 71/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-27

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 25/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-27

Skarga K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SAB/Gl 125/15 ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w Z. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 26/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-27

Skarga K. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie o sygn. akt IV SAB/Gl 126/15 ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 92/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-22

Skarga S. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie sygn. akt II SAB/Lu 62/15 w sprawie ze skargi na bezczynność Koła Łowieckiego nr [...] w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na skutek wniosku

I OPP 92/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-27

Skarga S. P. na bezczynność Koła Łowieckiego nr [...] w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na skutek wniosku

I OPP 57/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-12

Skarga T. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt II SO/Kr 11/16 z wniosku T. M. o wymierzenie Okręgowej Radzie Adwokackiej w K. grzywny za nieprzekazanie skargi

I OPP 94/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-07

Skarga M. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie sygn. akt II SAB/Kr 147/16 ze skargi na bezczynność Rektora Akademii [...] w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 99/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-07

Skarga Stowarzyszenia S. z siedzibą w W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 106/16 ze skargi na bezczynność Kancelarii Prezydenta RP w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 98/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-22

Skarga M. W.-R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1669/14 w sprawie ze skargi na decyzję Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I OPP 100/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-07

Skarga M. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu sygn. akt II SAB/Po 9/16 ze skargi na bezczynność Prezesa WSA w Poznaniu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   2