Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

III OPP 43/21 - Postanowienie NSA z 2022-02-03

Skarga W.D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt II SA/Bd 653/20 w sprawie ze skargi na decyzję [...] Sp. z o. o. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

III OPP 71/21 - Postanowienie NSA z 2022-02-03

Skarga Z.Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. II SPP/Wa 462/19 z wniosku Z.Z. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Krajowego w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

III OPP 76/21 - Postanowienie NSA z 2022-02-03

Skarga J.S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 369/19 w przedmiocie rozpoznania sprzeciwu od zarządzenia starszego referendarza WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Klembów w przedmiocie udostępnienia informacj...

III OW 205/21 - Postanowienie NSA z 2022-02-03

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

III OPP 19/22 - Postanowienie NSA z 2022-06-09

Skarga Z. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. II SPP/Wa 462/19 z wniosku Z. Z. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Krajowego w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej