Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPP 123/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

Skarga H. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie ze skargi H. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej w przedmiocie zwrotu pojazdu, sygn. akt II SAB/GL 61/14