Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 81/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-23

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie III SO/Kr 43/13 z wniosku J. J. o wymierzenie grzywny Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Okręgowej Izby Radców Prawnych w K.

I OPP 136/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-05

Skarga M. O. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie ze skargi M. O. na przewlekłe prowadzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych postępowania w przedmiocie przeliczenia emerytury sygn. akt IV SAB/Wa 150/14

I OPP 142/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

Skarga Z. Ś. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 1865/14 ze skargi na postanowienie SKO w Tarnowie w przedmiocie zwrotu podań Z. Ś. zatytułowanych 'Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa'

I OPP 10/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-28

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie III SO/Kr 26/13 z wniosku J. J. o wymierzenie grzywny Małopolskiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Krakowie

I OPP 11/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-28

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie III SO/Kr 27/13 z wniosku J. J. o wymierzenie grzywny Instytutowi Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w S.

I OPP 16/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-28

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie III SO/Kr 32/13 z wniosku J. J. o wymierzenie grzywny Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie

I OPP 3/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-28

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie III SO/Kr 19/13 z wniosku J. J. o wymierzenie grzywny Małopolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Krakowie

I OPP 12/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-28

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie III SO/Kr 28/13 z wniosku J. J. o wymierzenie grzywny Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w G.

I OPP 71/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-23

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SO/Kr 31/13 z wniosku J. J. o wymierzenie grzywny Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie

I OPP 58/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-23

Skarga J.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie III SAB/Kr 5/13 ze skargi na bezczynność Sądu Rejonowego [...] w K. [...]
1   Następne >   +2   +5   9