Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 144/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

Skarga Z. Ś. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi Z. Ś. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Tarnowie w przedmiocie zasiłku celowego, sygn. akt III SAB/Kr 94/14

I OPP 136/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-05

Skarga M. O. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie ze skargi M. O. na przewlekłe prowadzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych postępowania w przedmiocie przeliczenia emerytury sygn. akt IV SAB/Wa 150/14

I OPP 134/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-05

Skarga J. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie rozpatrzenia odwołania, sygn. akt II SAB/Wa 500/14

I OPP 57/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-23

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

I OPP 141/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

Skarga Z. Ś. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 93/14 ze skargi Z. Ś. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

I OPP 57/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-08

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie o sygn. akt I SAB/Wa 496/13 ze skargi na bezczynność Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I OPP 46/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-27

Skarga J. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 171/12 ze skargi J. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komendanta [...] w Z. w przedmiocie pozwu przekazanego do rozpoznania organowi

I OPP 139/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-05

Skarga H. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach o sygn. akt II SAB/Gl 50/14 w sprawie ze skargi Stowarzyszenia [...] i H. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OPP 123/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

Skarga H. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie ze skargi H. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej w przedmiocie zwrotu pojazdu, sygn. akt II SAB/GL 61/14

I OPP 103/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-26

Skarga R. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach sygn. akt IV SAB/Gl 73/14 w sprawie ze skargi R. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania w zakresie rozpoznania odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie [...]
1   Następne >   2