Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

IV SA/Wr 813/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-16

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 813/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-16

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Po 826/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-07-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie wymeldowania

II OZ 530/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego nr [...] w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wr 267/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie anulowania czynności materialno

II SA/Gl 596/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie aktów stanu cywilnego

IV SA/Po 473/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-07-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie wymeldowania

II OPP 29/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-25

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych sygn. akt III SA/Gd 116/12

III SA/Łd 642/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-07-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wymeldowania R.G

III SA/Łd 640/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-07-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wymeldowania A.G.
1   Następne >   +2   +5   10