Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

III SA/Łd 855/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-07-23

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skarg Z. W. i Rady Gminy D. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu wójta

III SA/Łd 855/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-07-23

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu wójta

III SA/Łd 855/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-07-23

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu wójta

III SA/Lu 313/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-07-24

Sprawa ze skargi H. C. na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Dębowa Kłoda w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku

IV SA/Gl 1044/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-07-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie odwołania dyrektora Ośrodka Promocji Kultury w kwestii wniosków o dopuszczenia do udziału w postępowaniu Stowarzyszenia B w C., Stowarzyszenia C w C., M.N., Stowarzyszenia D w W., Stowarzyszenia A w C.