Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SAB/Łd 18/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-07-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Ł. w przedmiocie zaniechania wykonywania obowiązków

IV SA/Wa 1647/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-25

Sprawa ze skargi H. K. na czynności Wojewody [...] dotyczące postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko [...]

II SAB/Po 60/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-07-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

VIII SO/Wa 3/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania paszportu

IV SA/Wa 1356/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-09

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem drugiej instancji w sprawie ze skargi T. G. na działanie Wojewody [...]

I OZ 642/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...]

II SA/Ol 553/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-07-26

Skarga F. W. na Wójta Gminy A w przedmiocie niewykonania czynności nakazanych prawem w sprawie usunięcia urządzeń energetycznych