Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Lu 413/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-10-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Wr 614/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-01-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Twardogórze w przedmiocie ustalenia górnych stawek opłat za świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów przez gminną jednostkę organizacyjną lub podmiot posiadający zezwolenie

II SA/Ol 889/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-12-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Rychliki w przedmiocie wymagań dla przedsiębiorcy ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

II SA/Op 208/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-09-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Jemielnica w przedmiocie stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych

II SA/Gd 732/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-12-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Pruszcz Gdański w sprawie zasad dzierżawy nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, 2. określa, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.

II SA/Wr 558/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-11-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy G w przedmiocie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

II SA/Wr 551/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Karpacza w przedmiocie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

II SA/Op 595/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-04-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Wr 797/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-06-26

Wniosek w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Nowogrodziec uzupełnia punkt I sentencji powyższego wyroku w ten sposób, że w miejsce średnika po słowie ' opłatą' wpisuje wyrazy 'i § 19 ust. 2'.

II SA/Wr 424/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-11-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w M. w przedmiocie regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy M.
1   Następne >   +2   +5   +10   13