Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

I SA/Kr 415/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1997-09-18

Sprawa ze skargi Stanisława B. na rozporządzenie Wojewody K.. w przedmiocie wprowadzenia opłat za przeprawy promowe na drogach publicznych

III SA/Kr 1235/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 1237/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 1234/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

III SA/Kr 1236/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

I GSK 3388/18 - Wyrok NSA z 2019-01-23

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w przedmiocie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

I SA/Bk 673/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-01-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta B. w przedmiocie ustalenia obowiązujących w 2018 r. wysokości stawek opłat oraz kosztów za usuwanie pojazdów z dróg publicznych na terenie miasta B. i ich parkowanie na wyznaczonych parkingach strzeżonych w przypadkach określonych w art. 13a ustawy Prawo o ruchu drogowym stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

I SA/Rz 475/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-08-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

I SA/Bk 697/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w opłacie paliwowej