Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Sz 1171/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

II SA/Łd 432/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II OSK 1237/09 - Wyrok NSA z 2010-07-02

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 783/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-15

skarg M. G. i D. P. na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Bk 203/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych