Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Drogi publiczne X
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I SA/Sz 521/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-08-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie długu celnego

I SA/Lu 373/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-05-25

Przepis par. 9 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat drogowych /Dz.U. nr 40 poz. 230 ze zm./ rażąco narusza zasadę proporcjonalności wynikająca z art. 2 Konstytucji RP.~Opłata podwyższona przyjęta w powołanym przepisie rozporządzenia powinna być narzędziem ochrony stanu nawierzchni drogowej, jednakże należy stwierdzić, że wymierzanie opłat podwyższonych bez uwzględnienia długości trasy przebytej przez pojazd nienormatywny, mimo że opłata podwyższona jest opłatą 'z...

III SA/Po 642/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych