Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów X

II GSK 165/07 - Wyrok NSA z 2007-10-09

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie nakazu ostrzeżenia konsumentów o zagrożeniu stwarzanym przez produkt

VI SA/Wa 58/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie nakazu wycofania produktu z rynku i nałożenie kary pieniężnej

II GSK 1537/11 - Wyrok NSA z 2012-10-23

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu zafałszowanego produktu

II GSK 1492/11 - Wyrok NSA z 2012-10-23

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie zobowiązania do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych

VI SA/Wa 123/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie sankcji za wprowadzenie na rynek produktów niespełniających wymagań bezpieczeństwa

VI SA/Wa 699/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-17

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za niezamieszczenie na stacji paliw czytelnych informacji dotyczących zawartości biokomponentów w paliwach ciekłych

VI SA/Wa 1983/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie kary pieniężnej za utrudnienie prowadzenia kontroli jakości handlowej artykułów rolno

VI SA/Wa 1000/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 733/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 1594/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie zobowiązania do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów postępowania badań
1   Następne >   2