Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Po 312/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;

II SA/Bk 572/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych

IV SA 30/93 - Wyrok NSA z 1993-07-02

Skarga Haliny i Stanisława N. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie adaptacji poddasza i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Burmistrza Dzielnicy w W., a także

VIII SA/Wa 297/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zajęcia działki w celu wykonania robót budowlanych

II SA/Kr 438/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Kr 602/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [....] w przedmiocie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości

II SA/Wr 720/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie robót budowlanych polegających na budowie przyłączy wodociągowych na [...] w N. D.

II SA/Lu 845/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie obniżenia poziomu terenu działki Nr [..] przy ul. [..] w Z.
1   Następne >   2