Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 1110/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu samowolnego użytkowania

II GSK 2134/13 - Wyrok NSA z 2015-03-24

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy

II SA/Po 171/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-03-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego

II OSK 2600/10 - Wyrok NSA z 2012-03-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach w przedmiocie kary z tytułu odstępstwa od projektu budowlanego

VII SA/Wa 385/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy umorzenia kary pieniężnej

VII SA/Wa 2374/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty opłaty legalizacyjnej

II SA/Op 328/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-10-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie kary za nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli budowy

VII SA/Wa 517/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-30

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia kary za odstępstwa od projektu budowlanego

II SA/Bd 1584/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Inspektor Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wymierzenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania części budynku

VII SA/Wa 603/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za zwłokę w wydaniu decyzji
1   Następne >   +2   4