Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FZ 97/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Gliwicach w przedmiocie wpisu od skargi w sprawie ze skargi

II FZ 100/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Gliwicach w przedmiocie wpisu od skargi w sprawie ze skargi

II FZ 99/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Gliwicach w przedmiocie wpisu od skargi w sprawie ze skargi

II FZ 96/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Gliwicach w przedmiocie wpisu od skargi w sprawie ze skargi

II FZ 98/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Gliwicach w przedmiocie wpisu od skargi w sprawie ze skargi

II FZ 611/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego I Wydziału WSA w Gdańsku w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na postanowienie Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie obowiązku uiszczenia grzywny wraz z kosztami upomnienia.

I SA/Ke 511/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-02-20

Wniosek o przyznanie wynagrodzenie z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym