Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OZ 533/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...], [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 148/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-26

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gliwicach w przedmiocie warunków zabudowy terenu