Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

I SA/Gd 668/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-07-06

Sprawa ze skargi 'A' na nieuwzględnienie przez Zarząd Województwa protestu od wyników formalnej oceny wniosku o dofinansowanie w ramach polityki spójności

III SA/Po 86/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-03-06

Sprawa ze skargi G. S. na orzeczenie Zarządu Województwa w przedmiocie negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu w ramach W. Regionalnego Programu Operacyjnego

I GSK 726/18 - Wyrok NSA z 2018-10-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania wykorzystanego z naruszeniem procedur

I GSK 810/18 - Wyrok NSA z 2019-01-31

Skarga kasacyjna na decyzję Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w przedmiocie odmowy przyznania stypendium motywacyjnego

III SAB/Lu 9/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-06-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Zarządu Województwa L. w przedmiocie wniosku o przyznanie stypendium