Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

SAB/Wr 88/94 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1994-12-30

skargę Krystyny S.-S. na niewydanie przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w G. decyzji w przedmiocie zezwolenia Bartłomiejowi Sz. na indywidualny program nauki.

OPS 6/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1996-12-16

Skarga Zarządu Gminy P. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody (...) w przedmiocie odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej w S., po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 1996 r. na posiedzeniu jawnym następujących wątpliwości prawnych przekazanych przez skład orzekający NSA postanowieniem do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./:~Czy ...