Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

V SA/Wa 124/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu kary pieniężnej;

V SA/Wa 1574/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-20

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników

III SA/Wr 908/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-04-18

Skarga M. N., na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w przedmiocie odmowy umorzenia zadłużenia z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie własne oraz za zatrudnionych pracowników, wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku,

III SA/Po 1679/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-10-29

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek

III SA/Wr 686/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-08-23

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek

V SA/Wa 1687/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-20

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek od zadłużenia powstałego z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne rolników;

V SA/Wa 1832/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-16

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności pieniężnej wynikającej z mandatu karnego

V SA/Wa 301/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-25

Wniosek w przedmiocie oddalenia skargi na czynności egzekucyjne

III SA/Łd 81/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-05

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranych świadczeń

V SA/Wa 1445/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-19

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenie społeczne
1   Następne >   +2   +5   +10   13