Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

II SAB/Rz 50/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-02-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie nierozpoznania wniosków

I SAB/Wa 20/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wydania decyzji w sprawie przejęcia gruntu pod drogę

II SA/Gd 268/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 580/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-11

Sprawa ze skargi J. M. na niewykonanie przez Wojewodę [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1183/11

II SA/Po 955/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-12-10

Sprawa ze skargi A. H. o wymierzenie Wojewodzie Wielkopolskiemu grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Poznaniu o sygn. akt II SAB/Po 79/14;