Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Ol 1329/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Szkolno

III SA/Kr 1498/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-12-04

Sprawa ze skargi B. W. na pismo Wojewody w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności zarządzenia Burmistrza nr [...] w sprawie odwołania B. W. ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr [...] w W

III SA/Kr 358/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-28

Sprawa ze skargi A. K. na akt Wojewody nr [...]

III SA/Gd 806/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-11-27

Sprawa ze skargi D. K. B. na pismo Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

II SA/Sz 1181/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-10-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie wstrzymania wykonania zarządzenia w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły

II SA/Ke 919/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-11-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno

II SA/Bk 517/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-08-20

Sprawa ze skargi E. G. na pismo Wojewody P. w przedmiocie konkursu na dyrektora gimnazjum