Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

III SA/Kr 888/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-19

Sprawa ze skargi J. Z. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Ol 1329/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Szkolno

II SA/Wr 150/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzania w części nieważności uchwały Rady Gminy Przeworno , nr XXXVIII/223/14 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

II SA/Bk 1183/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-01-27

Sprawa ze skargi S. M. na zarządzenie zastępcze Wojewody P. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu burmistrza

III SA/Lu 880/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-08-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Rady Gminy w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Gminy

II SA/Wa 1117/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

II SA/Ol 631/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-07-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Bd 969/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-10-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy

III SA/Łd 627/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-11-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy [...]

VIII SA/Wa 557/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-02

Sprawa ze skargi A. W. na działanie Wojewody [...] w przedmiocie zaniechania stwierdzenia nieważności uchwały
1   Następne >   2