Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Gd 233/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej

III SA/Łd 238/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela o nieuznaniu za zasadny zarzutu zgłoszonego w postępowaniu egzekucyjnym

I SA/Po 469/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-08

Sprawa ze skargi Gminy [...] na wystąpienie pokontrolne Wojewody [...] w przedmiocie wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa

V SAB/Wa 9/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody M. w przedmiocie informacji dotyczącej mandatu karnego kredytowanego

II GSK 914/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-22

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w G. w sprawie ze skargi Gminy S. na czynność Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości

III SA/Po 724/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-09-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie uznania zarzutów za nieuzasadnione

I SA/Gl 923/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-09-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I SA/Rz 1030/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-10-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie zajęcia przez wierzyciela stanowiska, co do niezasadności zarzutu egzekucyjnego

I SA/Gd 1394/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-02-03

Sprawa ze skargi Gminy na czynność Wojewody w przedmiocie zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody za rok 2013