Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata targowa X

I SA/Op 277/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-07-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia stawek opłaty targowej

I SA/Rz 368/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-07-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej

I SA/Rz 68/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-11-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie opłaty targowej

III SA/Wa 1380/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

I SA/Ol 824/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie badania zgodności z prawem uchwały w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej

I SA/Ol 98/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-03-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie badania zgodności z prawem uchwały w sprawie opłaty targowej uchyla zakażoną uchwałę.

II FSK 560/20 - Wyrok NSA z 2020-07-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w sprawie opłaty targowej

II FSK 1904/19 - Wyrok NSA z 2019-11-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały rady miasta w sprawie podatków i opłat lokalnych