Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Planowanie przestrzenne X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gd 282/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-11-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie opinii w sprawie projektu podziału nieruchomości

II SA/Po 781/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego ;

II SA/Gd 418/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-10-24

skarg E. Sz. i W. Sz. oraz J. P. i M. P. na postanowienie SKO w przedmiocie opinii w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości uchyla zaskarżone postanowienie.

II SA/Po 927/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie opłaty adiacenckiej;

II SA/Bd 98/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Gd 125/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-04-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zaopiniowania wstępnego projektu podziału działki

II SA/Wr 61/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-06-05

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją o odmowie uchylenia decyzji ustalającej opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości położonej w J. Z. przy ul. R.

II SA/Kr 1012/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

II SA/Kr 1155/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt podziału

II SA/Po 464/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-06-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości;
1   Następne >   +2   4