Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA 2486/99 - Wyrok NSA z 2001-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie podatku importowego i podatku od towarów i usług

III SA 551/00 - Wyrok NSA z 2001-02-08

Siedmiodniowy termin do wniesienia prośby o przywrócenie terminu jest terminem prekluzyjnym, nie podlegającym przywróceniu.

I SA/Lu 147/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w L. Ośrodek Zamiejscowy w Z. w przedmiocie podatku od towarów i usług

III SA 2842/99 - Wyrok NSA z 2001-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie zwrotu nadpłaty z tytułu ponadnormatywnego wzrostu wynagrodzeń

III SA 181/00 - Wyrok NSA z 2001-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie nieważności decyzji o podatku obrotowym

I SA/Ka 2008-2010/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-01-24

Sprawa ze skargi Feliksa Z. na decyzje SKO w B.-B. w przedmiocie określenia wysokości podatku od środków transportowych

III SA 1477/00 - Wyrok NSA z 2001-03-14

Sprawa ze skargi Jacek M. na decyzją (...) Izby Skarbowej w przedmiocie zwrotu nadpłaty podatku

SA/Rz 1070/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-02-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rz. z 20 czerwca 2000 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały (...) Rady Miejskiej w U. z 19 kwietnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych w 2000 roku

I SA/Łd 2280/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy zwrotu podatku od towarów i usług

I SA/Ka 508/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-07-10

Skarga Zarządu Gminy B. na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w K. z 6 lutego 2001 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w B. (...) z 23 stycznia 2001 r.
1   Następne >   2