Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo miejscowe X
  • Symbol

II SA/Op 85/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-04-24

Sprawa ze skargi A. J. na akt - pismo Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie skreślenia z listy osób uprawnionych do wynajęcia lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy na czas nieoznaczony

II SA/Op 33/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-22

Skarga H. D. na Burmistrza [...] w przedmiocie skargi w trybie działu VIII K.p.a.

II SA/Op 208/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-09-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Jemielnica w przedmiocie stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych

II SA/Op 466/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-01-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Jemielnica w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego umorzyć postępowanie.

II SA/Op 27/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-09-16

Sprawa ze skargi M. B. na akt Burmistrza Miasta Brzeg w przedmiocie odmowy wpisania na listę ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Op 595/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-04-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SAB/Op 35/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-11-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w Głogówku w przedmiocie podjęcia uchwały unieważniającej wybory sołtysa oraz uchwały o przeprowadzeniu ponownych wyborów sołtysa

II SA/Op 358/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-04-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Komprachcice w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 357/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Strzelce Opolskie w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

II SA/Op 637/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie lokalnego programu pomocy społecznej promującej rodziny wielodzietne
1   Następne >   +2   +5   +10   25