Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przeciwdziałanie alkoholizmowi X
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

I SA/Ke 119/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-05-31

Sprawa ze skargi S. O. na akt Prezydenta Miasta S. w przedmiocie naliczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uznaje, że skarżący nie ma obowiązku uiszczania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych dla P.P.H.U. 'A'